Adresse:

Wangberg, Frosta

Ring oss: +4798875532
Skriv til oss:

post@rormestran.no

VIKTIG INFORMASJON!

Rørlegger

Til kundene i Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS. Vi har gleden av å meddele at Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS har besluttet å slå sine virksomheter sammen med praktisk virkning fra 01.09.2016. Formelt vil sammenslåingen skje gjennom det nystiftede aksjeselskapet Rørmesteran AS. Espen Husås vil tiltre som daglig leder i det nye selskapet. Enkelte momenter som er vektlagt i beslutningsprosessen ; - Etter sammenslåing av virksomhetene mener vi at kundenes og virksomhetens risiko ved uforutsette hendelser reduseres, som sikrer at kundene blir minst mulig skadelidende ved uforutsette hendelser som hindrer tjenesteleveranse. - Virksomhetens totale kompetansegrunnlag vil bli større, noe som gir økt kvalitet på tjenesteleveransene. - Positiv kostnadseffekt som følge av sammenslåingen. I det nye selskapet Rørmesteran...

Les mer ›