VIKTIG INFORMASJON!

Rørlegger
Til kundene i Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS.
Vi har gleden av å meddele at Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS har besluttet å slå sine virksomheter sammen med praktisk virkning fra 01.09.2016. Formelt vil sammenslåingen skje gjennom det nystiftede aksjeselskapet Rørmesteran AS. Espen Husås vil tiltre som daglig leder i det nye selskapet.
Enkelte momenter som er vektlagt i beslutningsprosessen ;
– Etter sammenslåing av virksomhetene mener vi at kundenes og virksomhetens risiko ved uforutsette hendelser reduseres, som sikrer at kundene blir minst mulig skadelidende ved uforutsette hendelser som hindrer tjenesteleveranse.
– Virksomhetens totale kompetansegrunnlag vil bli større, noe som gir økt kvalitet på tjenesteleveransene.
– Positiv kostnadseffekt som følge av sammenslåingen.
I det nye selskapet Rørmesteran AS vil eierne av dagens Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS være partnere og kontrollere 50 % av aksjekapitalen hver. 
Kontaktinformasjon etter sammenslåing ;
Rørmesteran AS, 
7633 FROSTA
Frosta Rørservice AS og Hovdal VVS AS